III Niedziela Wielkanocna

Świadectwo Emaus
▼ Rozważa: Paweł Beyga ▼

Trzecia niedziela wielkanocna przenosi dzisiaj słuchaczy Ewangelii w dwa miejsca. Pierwszym miejscem jest Emaus, które powraca w opowiadaniu uczniów. Drugie miejsce to przestrzeń, w której uczniowie spotykają zmartwychwstałego Pana.

Dwie rzeczy, które można dzisiaj w sposób szczególny zaakcentować: opowieść o spotkaniu w Emaus oraz spotkanie ze zmartwychwstałym. Nasza wiara dzisiaj opiera się właśnie na tych dwóch filarach. Z jednej strony znamy Pana, ponieważ ktoś nam o Nim opowiedział, ktoś spotkał Go wcześniej. To spotkanie dzisiaj nie polega do podążaniu razem z Chrystusem do wsi zwanej Emaus, lecz na odczytywaniu świadectw Jego obecności w Kościele.

Z drugiej strony – spotkanie z samym Panem w Jego Kościele, w sakramentach i innych ludziach. Oczywiście wszystkie te obecności są różne i nieporównywalne. Jednakże możemy mieć pewność, że ilekroć sięgamy po sakramenty, ilekroć gromadzimy się jako Kościół, to Jezus Chrystus jest tam obecny. Obecny z ranami, ale zmartwychwstały.

Zegar

Licznik

Liczba wy¶wietleń:
293166