Misja Chrystusa
▼ Rozważa: Paweł Beyga ▼

W dzisiejszej ewangelii spotykamy dwie postacie wyznaczające nowy czas w historii zbawienia: Jana Chrzciciela i Jezusa Chrystusa.

Zbawiciel rozpoczął swoją publiczną działalność, gdy Jego herold został uwięziony. Wzywając do nawrócenia, Jezus w pewien sposób kontynuuje misję Jana, ale nie z pozycji proroka, lecz Boga. Pierwsze zdanie ewangelii wskazuje zatem na boski autorytet Chrystusa.

Drugim motywem dzisiejszej ewangelii jest powołanie Szymona i Andrzeja. Dwóch braci, którzy zostali wybrani, aby chodzić za Panem, a potem kontynuować Jego misję w świecie. Tak jak Jan w więzieniu kończył swoje zadanie, tak Chrystus wyznacza apostołów, aby w przyszłości założyć z nich pierwszy Kościół.

Wreszcie – Jakub i Jan zostawiający swego ojca Zebedeusza. Powołanie nie zamyka się jedynie w woli Chrystusa, lecz wymaga wolnej i świadomej odpowiedzi ze strony człowieka. Apostołowie wstali i poszli za Jezusem. Do wstawania i pójścia za Panem są wezwani także inni żyjący w różnym czasie „synowie Zebedeusza”. Oby wstali i poszli.

Zegar

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Licznik

Liczba wy¶wietleń:
218873