Ogłoszenia duszpasterskie. (10.02.2019  R)

Pokładanie całej nadziei w Bogu jest jak wypłynięcie na głębię. Tak uczynił Szymon Piotr. Jego zaufanie słowom Jezusa, Wbrew sztuce rybackiej przyniosło obfity połów ryb. Niech obecność na mszy św. będzie wyrazem naszej gotowości na przyjęcie wezwania Jezusa do pójścia za Nim, do zaufania Mu w wydarzeniach dnia codziennego.

Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na remont Polskiego Kolegium Papieskiego w Rzymie. Za tydzień kolekta na nasz kościół. Bóg zapłać za złożone ofiary.

Dzisiaj o 15:30 zapraszam na nieszpory niedzielne.

W poniedziałek o 17:00 zostanie odprawiona msza w intencji chorych i osłabionych wiekiem parafian. Po mszy św. będzie nabożeństwo z błogosławieństwem lourdzkim. Serdecznie zapraszam.

W czwartek przypada wspomnienie św. Cyryla i Metodego, patronów Europy. Módlmy się, by nasz kontynent pozostał wierny dziedzictwu Ewangelii Jezusa.

W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Koronkę do Bożego Miłosierdzia będziemy się modlić o 16:45.

O 16:00 zapraszam wszystkich członków Apostolstwa Dobrej Śmierci na adorację.

W piątek rocznicę urodzin obchodzi ks. bp Grzegorz Olszowski. Pamiętajmy o nim w modlitwie.

Informacja o naborze na Wydział Teologiczny UŚ:

 

Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach przyjmuje kandydatów na studia na dwóch kierunkach: teologia oraz nauki o rodzinie. Na Wydziale można studiować zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym. Po pięcioletnich studiach magisterskich teologicznych absolwent Wydziału może otrzymać uprawnienia do nauczania religii w szkole. Nauczyciele religii są dziś bardzo poszukiwani. Natomiast po trzyletnich studiach licencjackich oraz dwuletnich studiach magisterskich na kierunku nauki o rodzinie może pracować jako asystent rodziny, mediator czy też znaleźć zatrudnienie w różnych instytucjach wspierających rodzinę. Studiować mogą także osoby doświadczone życiowo, określane jako „30+”. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Wydziału (www.wtl.us.edu.pl).  

 

Ks. Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach   

Zegar

Licznik

Liczba wy¶wietleń:
532105