NA OŁTARZU

Kielich mszalny należy do jagodniejszych naczyń liturgicznych, używany do Mszy świętej w nim spoczywa postać eucharystyczna Krwi Pańskiej.Patena      pokryty szlachetnym metalem "talerzyk", służy do składania na niej hostii. Znajduje sie na kielichu.Korporał     lniany lub płócienny mały obrus, rozkłada się go na ołtarzu przzykrytym białym dużym obrusem.Palka     niewielki kawałek płótna lnianego, usztywniony, służy do nakrywania kielicha mszalnego.

welon  okrywa się nim kielich przed rozpoczęciem liturgii;

Puryfikaterz – niewielkich rozmiarów kawałek białego materiału, mały ręczniczek służący do czyszczenia naczyń liturgicznych

NA STOLICZKU

 

 • Ampułki- naczynia na wino i wodę używane w czasie Mszy świętej.

 • Patena ministrancka - służy do ochrony Komunii w czasie jej rozdawania.

 • Lawetarz - naczyńko do którego wlewa się wodę podczas obmycia dłoni kapłana

 • Puszka - naczynie liturgiczne służące do przechowywania Komunii świętej.

 • Ręczniczek - służy do wytarcia rąk podczas obmycia dłoni kapłana.

 

PRZECHOWYWANIE HOSTII

 

 • Bursa - "torebka", w której nosi się Komunię dla chorych.

 • Kustodia - naczynie w którym przechowuje się dużą hostię w tabernakulum.

 • Melchizedek - inaczej luna, "półksiężyc", w którym umieszcza się dużą hostię.

 • Monstrancja - służy do wystawienia Najświętszego Sakramentu w czasie nabożeństw i procesji.

 • Pyxis - naczyńko, do którego wkłada się Komunię zanoszoną do chorych.

 

POZOSTAŁE NACZYNIA

 

 • Kociołek - naczynie z wodą święconą.

 • Kropidło - naczynie służące do pokropienia wodą święconą.

 • Łódka - naczynie w którym jest mirra.

 • Relikwiarz - naczynie w którym znajdują się relikwie.

 • Trybularz - inaczej kadzielnica, naczynie w którym umieszcza się rozpalony węglik.

 • Vasculum - naczynie z wodą znajdujące się obok tabernakulum.

RÓŻNE

 

 • Akolitki - świece niesione obok krzyża w procesji liturgicznej.

 • Alba - długa, biała szata, sięgająca do kostek z długimi rękawami. Nazwa poczodzi od jej białego koloru.

 • Ambona - miejsce głoszenia i czytania Słowa Bożego.

 • Cingulum - gruby sz nur służący do przewiązania alby.

 • Dzwonki ołtarzowe - pojawiły się w liturgii w XIII wieku, zwracają uwagę wiernym na zmianę postawy liturgicznej, zwołują lud i wielbią swym dźwiękiem Boga.

 • Gong - informuje o przeistoczeniu.

 • Intencje - kartka z intencjami mszy św.

 • Komża - jest skróconą albą o szerokich rękawach, powinna oznaczać czystość duszy.

 • Krzyż ołtarzowy czyli procesyjny - niesiony na początku procesji w drodze do Ołtarza i stawiany w jego pobliżu.

 • Ołtarz - miejsce szczególnej czci, miejsce składania Najświętszej Ofiary czyli Mszy świętej.

 • Ornat - wierzchnia szata celebransa.

 • Paschał - gruba świeca z wyrytym krzyżem i pięcioma czerwonymi granami. Oznaczająca Chrystusa Zmartwychwstałego.

 • Sedilia- siedzenie dla celebransa i tych, którzy mu usługują. Znajdują się w pobliżu Ołtarza.

 • Tabernakulum- łacińskie określenie miejsca przechowywania Najświętszego Sakramentu.

 • Welon- okrycie wierzchnie celebransa w czasie uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

 

KSIĘGI LITURGICZNE

 

 • Lekcjonarz - księga z czytaniami biblijnymi.

 • Modlitwy powszechne - księga z tekstami modlitwy wiernych.

 • Mszał - księga z tekstami w czasie mszy św. na poszczególne dni roku.

 • Agenda liturgiczna - księga z nabożeństwami.

 

Zegar

Licznik

Liczba wy¶wietleń:
656208