Informacja o naborze na Wydział Teologiczny UŚ w dziale ogłoszenia.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Niezauważony Bóg
▼ Rozważa: Paweł Beyga ▼

 

Ewangelia dzisiejszej uroczystości wskazuje znowu na Wieczernik, jako miejsce spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Nie wynika to tylko z tego, iż w ewangeliach próżno szukać opisu Zesłania Ducha Świętego. W starożytnym Kościele Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego, a raczej wigilia tego święta, były najważniejszymi liturgiami w roku.

„Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” – mówi do apostołów Chrystus. Łączy on zatem odpuszczanie grzechów z działaniem Trzeciej Osoby Boskiej. Trudno niekiedy wyobrazić sobie Ducha Świętego, ponieważ dla nas, ludzi z krwi i kości, więcej mówiący jest obraz Boga Ojca lub Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem.

Spotkanie z Duchem Świętym dokonuje się niejako nie „twarzą w twarz” z Nim, lecz poprzez skutki Jego działania. Miejscami szczególnej aktywności Duch Świętego są sakramenty udzielane w Kościele. Istnieje dzisiaj tendencja do poszukiwania spektakularnych efektów i zjawisk w działaniu Trzeciej Osoby Boskiej. Jednakże Chrystus w dzisiejszej ewangelii przypomina, że Duch Święty działa subtelnie, nieco niezauważony, i to jest jego Boski „charyzmat”.

Zegar

Licznik

Liczba wy¶wietleń:
319448