I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Post a nie dieta
▼ Rozważa: Paweł Beyga ▼

Niezwykle krótki fragment z ewangelii według Marka. Niewiele słów, ale wiele treści niesie ze sobą ta perykopa. Oto dwie postacie Kościół stawia nam przed oczy w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.

Pierwszą postacią jest Jezus, który kończy swój czterdziestodniowy post na pustyni. Czytamy, że usługiwali Mu aniołowie. Czas próby skończył się dla Pana. W Środę Popielcową, chociaż nie jesteśmy zobligowani do uczestnictwa w liturgii, to kościoły w Polsce i na świecie zazwyczaj nie świecą pustkami. To pokazuje, że jako zmysłowi ludzie potrzebujemy zewnętrznych rytów, jakichś punktów. Także Chrystus, będąc prawdziwym człowiekiem, odbył swoiste czterdziestodniowe rekolekcje, zanim rozpoczął publiczną działalność. A przecież mógł wyjść z domu w Nazarecie na ulicę i od razu rozpocząć głoszenie Ewangelii.

Druga postać to uwięziony Jan Chrzciciel, którego misję podejmuje Jezus Chrystus, głosząc konieczność nawrócenia. Słowa o pokucie i nawróceniu to pierwsze słowa wypowiedziane przez Pana w ewangelii Marka. To one są streszczeniem całej Jego misji na ziemi. Ta misja nie skończyła się wraz z wniebowstąpieniem, lecz jest kontynuowana w Kościele. To w nim rozbrzmiewa głos Zbawiciela: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Nawrócić się to nie tylko posypać głowę popiołem, lecz przede wszystkim zmienić myślenie oraz postępowanie. Post bowiem bez przełożenia na życie staje się dietą i hartowaniem ciała.

Zegar

Licznik

Liczba wy¶wietleń:
243879