24 NIEDZIELA ZWYKŁA

Bóg na miarę człowieka?
▼ Rozważa: Paweł Beyga ▼

Każdy z nas brał kiedyś udział w jakimś badaniu opinii publicznej lub przynajmniej widział wykonywanie takiego badania. Najprostszym takim badaniem są chociażby wybory. Najłatwiej uporać się z pytaniami, na które odpowiedź brzmi: TAK lub NIE. Trudniejsze są te, które wymagają z naszej strony argumentacji.

Można powiedzieć, że Chrystus w dzisiejszej perykopie przeprowadza sondaż opinii publicznej, zadając pytanie: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Padają zatem odpowiedzi uczniów: za Jana Chrzciciela, Eliasza, kogoś z proroków. Potem Jezus podnosi poziom trudności i pyta uczniów o ich własną opinię. Piotr udziela jednak innej odpowiedzi niż na pierwsze pytanie. Łatwiej przecież byłoby zasłonić się odpowiedzią innych. Pierwszy z Dwunastu odpowiada w sposób całkowicie odmienny – wyznaje wiarę z Jezusa Chrystusa jako Mesjasza.

Łatwo jest dzisiaj pomylić Chrystusa z uzdrowicielem, filozofem, postacią, dzięki której czujemy się lepiejLecz jeśli szukamy tylko idealnego człowieka – mając takie czy inne pojęcie ideału – czy zamiast sięgania do mroków odległej historii pewniejsze nie będzie rozejrzenie się w teraźniejszości? Czy nie dostarczają lepszych wzorców Ghandi, Marcin Luther King, Korczak albo ojciec Kolbe – dla jednych, a Ho Chi Minh i Che Guevara – dla innych? Odpowiedź zawsze musi być inna niż świata – Jezus Chrystus nie jest tylko najmądrzejszym z ludzi, ale jest Kimś, za kim stoi autorytet samego Boga. I to jest najważniejsze przesłanie dzisiejszej liturgii słowa.


Paweł Beyga – doktor nauk teologicznych (teologia dogmatyczna). W 2018 roku obronił pracę doktorską na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu na temat tradycji anglikańskiej w Mszale dla ordynariatów personalnych byłych anglikanów. Interesuje się związkiem liturgii z treścią wiary. Publikował m.in. w „Teologii w Polsce”, „Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym” oraz „Studia Europaea Gnesnensia”.

Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń:
414824